Brukerverktøy

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.235.182.206~~

Nettstedverktøy


 FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Eksempel Side

Bilde 150px bredt

På denne siden den vanligste av formatering inkludert for abgucken. Her →
en tvungen linjeskift. Den fet skrift er også av 'styre BBC' gjennomførbart.

  • et listeelement
  • og litt farge

Mye mer er nødvendig faktisk.

liten overskrift

kortet bord
VerdiOppdraget


www.amigawiki.org

Links

  • Komplett Syntax lang versjon
Her er den komplette tekstinnhold i rå format:

====== Eksempel Side ======
[{{  :220px-amiga-logo.svg.png?150|Bilde 150px bredt}}]
På denne siden den **vanligste** av formatering inkludert for 
''abgucken''. Her ->\\ en tvungen linjeskift. 
Den [b]fet skrift[/b] er også av 'styre BBC' gjennomførbart.

  * et listeelement
  * og litt [color=green]farge[/color]
Mye mer er nødvendig //faktisk//.

==== liten overskrift ====
|kort^et bord^
^Verdi|Oppdraget|
\\ 

{{  :awschriftzug.gif?nolink|www.amigawiki.org}}
====== Links ======
  * Komplett [[de:wiki:syntaxlong|Syntax]] lang versjon
Sist endret: 2015/05/15 19:57