Brukerverktøy

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.238.121.7~~

Nettstedverktøy

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Skjemategninger (Vektor)

Her er oversikten over og linkene til de regenererte Vektor-skjemaene i PDF-format. Og alle skjemaene er selvfølgelig fulltekst søkbare. ;-).
Vennligst les tipsene nederst på denne siden. 

A500

A600

A1200

A2000

A3000

A3000T

A4000

A4000T

CD32

(in both versions C303, R301, und U15A had incorrect values (see extra history-page)


Ekspansjoner


www.amigawiki.org

Hint ang. kretssjemaene

Historie

Det er ikke alltid at tegningene fra Commodore stemmer overens med slik enhetene til slutt ble produsert. Men, vi ønsker at de skal være korrekte, derfor er vi takknemlige for all informasjon og tillegg til den informasjonen vi har. Riktige og kontinuerlige endringer finnes på separat historikk-side.

Hint

Schematic are as is

 Disse skjemaene er under følgende lisens
Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser 3.0 Unported.

 Det tekniske innholdet er eid av firmaene Commodore og/eller Amiga.
Sist endret: 2015/09/27 21:34