Brukerverktøy

  ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.236.83.154~~

Nettstedverktøy

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Oversikt Kickstart-versjoner

Kick 3.0 A1200

En oversikt over de forskjellige versjonsnummerne til de interne bibliotekene i operativsystemet og Workbench med tilhørende AmigaOS-versjon. Den første offisielle versjonen er V30. Tidligere versjoner enn dette er utviklingsversjoner av operativsystmet (ikke utgitte).

 • V30 AmigaOS 1.0 (Første offentlige versjon)
 • V31 AmigaOS 1.1 (Kun for NTSC-maskiner)
 • V32 AmigaOS 1.1 (Kun for PAL-maskiner)
 • V33 AmigaOS 1.2
 • V34 AmigaOS 1.3
 • V35 AmigaOS 1.3 (Minimale endringer)
 • V36 AmigaOS 2.0 (Førversjon)
 • V37 AmigaOS 2.0
 • V38 AmigaOS 2.1 (Kun Workbench)
 • V39 AmigaOS 3.0
 • V40 AmigaOS 3.1
 • V44 AmigaOS 3.5 (Kun Workbench)
 • V45 AmigaOS 3.9 (Kun Workbench)
 • V50 AmigaOS 4.0 (Førversjon Pre1)
 • V51 AmigaOS 4.0 (Førversjon Pre2-4)
 • V52 AmigaOS 4.0 «Final»
 • V53 AmigaOS 4.1
 • V54 AmigaOS 4.2

Versjonsnummerene 41-43 er hoppet over da dette er uoffisielle utvidelser av (system)bibliotekene fra tredje-parts utviklere og Public Domain-utviklere.

Versjonene 46-49 var interne nummereringer brukt under portering av AmigaOS 4 til PPC kode.

Versjonene 38, 44 og 45 er rene Workbench-versjoner, som kan kjøres med den foregående ROM'en. Fra versjon 50 og oppover eksisterte ikke ROM lenger i vanlig forstand, men ble lastet direkte fra disk.


til →Workbench-versjoner

Arbeid Pågår!

Første generasjon

Andre generasjon

Tredje generasjon

Fjerde generasjon

CD32 / CDTV

Emulatorer

Beta Versjoner


www.amigawiki.de

Linker

Sist endret: 2015/05/11 14:08