Brukerverktøy

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.236.83.154~~

Nettstedverktøy


Filsystem

Baustelle

OFS/FFS

OFS og FFS er filsystemet Commodore utviklet for Amiga. OFS var kun ment for å brukes med floppy-disketter, mens FFS var ment for både floppy og harddisker. FFS finnes fra WB1.3, og fra 2.0 er det innebygget i ROM.

SFS

SFS er et alternativt filsystem for Amiga.

PFS

PFS var et kommersiellt filsystem for Amiga. I følge Amiga-Magazin har det alltid vært der raskeste filsystemet i Amiga-Universet. Det kan kjøres på 68000 prosessor og ved hjelp av en patch, selv under KS1.3.

Siden begynnelsen av 2011 har PFS3 vært Open Source.

PFS3 5.3 PFS3 All in One PFS3 Kildekode

CDFS

Til Amiga dukket opp flere filsystemer som støtter CD-rom. Noen støttet imidlertid kun Iso 9660, andre støttet også Rockridge og Joliet. AllegroCDFS er det eneste filsystem som også støtter UDF. BabelCDFS støtter også WB1.3.

IdeFix (CacheCDFS) AllegroCDFS AmiCDFS AsimCDFS BabelCDFS

Dos-identifikasjon

For at Amiga'en skal gjenkjenne filsystemet, blir en DOS-ID skrevet ved partisjonering av disketten/harddisken.

Dos ID ID i Hex Navn
DOS\x00 0x444F5300 Amiga OFS file system (non-intl.)
DOS\x01 0x444F5301 Amiga FFS file system (non-intl.)
DOS\x02 0x444F5302 Amiga OFS file system (intl., no dir cache)
DOS\x03 0x444F5303 Amiga FFS file system (intl., no dir cache)
DOS\x04 0x444F5304 Amiga OFS file system (intl., dir cache)
DOS\x05 0x444F5305 Amiga FFS file system (intl., dir cache)
DOS\x06 0x444F5306 Amiga OFS file system (LNFS)
DOS\x07 0x444F5307 Amiga FFS file system (LNFS)
muFS 0x Amiga muFS FFS file system (intl., no dir cache)
muF\x00 0x Amiga muFS OFS file system (non-intl.)
muF\x01 0x Amiga muFS FFS file system (non-intl.)
muF\x02 0x Amiga muFS OFS file system (intl., no dir cache)
muF\x03 0x Amiga muFS FFS file system (intl., no dir cache)
muF\x04 0x Amiga muFS OFS file system (intl., dir cache)
muF\x05 0x Amiga muFS FFS file system (intl., dir cache)
SFS\x00 0x53465300 Amiga Smart File System V1
SFS\x02 0x53465302 Amiga Smart File System V2
PFS\x00 0x50465300 Amiga PFS file system 0
PFS\x01 0x50465301 Amiga PFS file system 1
PFS\x02 0x50465302 Amiga PFS file system 2
PFS\x03 0x50465303 Amiga PFS file system 3
PDS\x02 0x50445302 Amiga PFS file system 2, SCSIdirect
PDS\x03 0x50445303 Amiga PFS file system 3, SCSIdirect
muPF 0x6D755053 Amiga PFS file system, multiuser
AFS\x00 0x Amiga AFS file system
AFS\x01 0x Amiga AFS file system (experimental)
UNI\x00 0x Amiga Amix 0
UNI\x01 0x Amiga Amix 1
KICK 0x Amiga Kickstart disk
BOOU 0x Amiga generic boot disk
BAD\x00 0x Unreadable disk
NDOS 0x Not a DOS disk
resv 0x reserved
CD00 0x CD-ROM High Sierra format
CD01 0x CD-ROM ISO9660 format
CDDA 0x CD Audio
CDFS 0x CD-ROM - Amiga CDrive eller AmiCDFS
\x66\x2d\xab\xac 0x CD-ROM - AsimCDFS
NBR\x07 0x NetBSD root
NBS\x01 0x NetBSD swap
NBU\x07 0x NetBSD other
LNX\x00 0x Linux native
EXT2 0x Linux ext2
SWAP 0x Linux swap
SWP\x00 0x Linux swap
MNX\x00 0x Linux minix
MAC\x00 0x Macintosh HFS
MSD\x00 0x MS-DOS disk
MSH\x00 0x MS-DOS PC-Task hardfile
BFFS 0x Berkeley Fast Filesystem


www.amigawiki.org

Linker

Sist endret: 2015/05/12 15:55