Brukerverktøy

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.235.182.206~~

Nettstedverktøy

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Liste over elektrolyttkondensatorer

Forskjellige typer
elektrolytt-kondensatorer

Her er listen over elektrolyttkondensatorer på de forskjellige Amiga'ene. De er oppført med komponentnr. (fra kretsskjema) og verdi.

Mulige alternativer:
Se oversikten og les forklaringene.

Relaterte linker: Info, Elektrolyttskader, Reparasjon osv. på Samlesiden.

Her først en oversikt over SMD-maskiner og antall monterte kondensatorer og verdier. (Verdier i uF).

Antall4.7uF102247100R-470R-1000 Anmerkning
A600 R3 4 5 ? 2 4 2 2
A600 R1+R2 4 5 2 4 2 2
A1200 R1 3 5 2 4 2 2 C407, som Elektrolytt
A1200 R2 2 5 2 4 2 2 C407, som Tantal
A4000 Rb 2 1 5 10 1 2
A4000-CR 2 1 7 10 2 1 C406H er umontert
D-Board 2 pluss 3x 220uF/16V ?
A4000-T 3 2 4 11 7 2 sjekket
Diskmodul 3
Portsmodul 6
Videomodul 3 1 2 3 4 1
A3400 4
A3630 4
A3640 5
A4091 5 6
CD-32 4 4 6 5 9 1 2 sjekket
Sum 28 20 58 55 39 16 10Amiga 600 R.1x og 2

Ant. µF V FormBenevnelse i skjema
410µF25VSMD CC214, C306, C460, C612,
522µF25VSMD CC303, C304, C324, C334, C459,
247µF16VSMD CC821, C822,
4100µF16VSMD DC235, C236, C239, C409,
2470µF16VRM5C307, C237,
21000µF10VRM5C408, C811,


Amiga A1200

Ant. µF V FormBenevnelse i skjema
110µF25V ?? C407, Rev.1 som elektrolytt / Rev.2. som tantal
210µF25VSMD CC214, C306
522µF25VSMD CC303, C304, C324, C334, C459,
247µF16VSMD CC821, C822,
4100µF16VSMD DC235, C236, C239, C409,
2470µF16VRM5C237, C307,
21000µF10VRM5C408, C811, (s.Anmerkning)

C407 er tantal 10uF
Vær obs på høyden når RF-skjermingen monteres igjen.
Eller montér elektrolytten liggende.

Amiga 4000D Rev.B

Ant. µF V FormBenevnelse i skjema
24,7µF25VSMD AC200, C404,
110µF25VSMD CC460G,
522µF25VSMD CC443, C433, C198, C317, C318,
1047µF16VSMD CC187, C188, C189, C190, C191, C192, C194, C196, C407, C408,
1100µF16VSMD DC181,
2470µF16VRM5C185, C513,


Amiga 4000D-CR Rev.D

Ant. µF V FormBenevnelse i skjema
24,7µF25VSMD A
110µF25VSMD CC460G,
722µF25VSMD C
1047µF16VSMD C
1100µF16VSMD DC181, (C406H er umontert)
1470µF16VRM5


Amiga 4000-T

Ant. µF V FormBenevnelse
34,7µF25VSMD ACE180D, CE610A, CE611A,
210µF25VSMD CCE165B, CE460G,
422µF16VSMD CCE560A, CE560B, CE760A, CE760D,
847µF6,3VSMD CCE164A, CE164B, CE164C, CE164D, CE164E, CE164F, CE164G, CE164H,
347µF16VSMD CCE161A, CE162A, CE163A, (12V-Krets)
7100µF6,3VSMD DCE460H, CE510, CE751, CE752, CE753, CE754, CE755,
2470µF16VRM5CE160A, CE501A,


A4T Modul

Disk-Modul

Ant.µFVFormBenevnelse i skjema
34,7µF25VSMD BCE200D, CE200E, CE200F,


Port-Modul

Ant.µFVFormBenevnelse i skjema
64,7µF25VSMD BCE101A, CE101B, CE101C, CE171, CE181, CE190,


AV-Modul

Ant.µFVFormBenevnelse i skjema
34,7uF25VSMD ACE300F, CE423, CE424,
110uF25VSMD CCE330D,
222uF16VSMD CCE320A, CE320B,
347uF16VSMD DCE300D, CE300E, CE422,
3100uF6,3VSMD DCE420, CE426, CE427,
1100uF16VSMD DCE330C, (Audio-Kreis)
1470uF16VRADIALCE330E,


Amiga CD32 R.3 + R.4

Advarsel: Noen enheter har komponenter med feil polaritet montert!

Ant. µF V FormBenevnelse i skjema
44.7µF25VSMD AC777, C787, C855, C865,
410µF25VSMD CC214, C341, C791, C792,
622µF25VSMD CC303, C324, C334, C459, C852, C862,
547µF16VSMD CC235, C236, C885, C891, C892,
9100µF16VSMD DC237, C239, C281, C307, C409, C790, C854, C864, C890,
1470µF16VRM5C821,
21000µF10VRM5C408, C811, (s.Anmerkning)

og 1x 10uf Tantal (C407,)
og 1x 47uF i Game-Controller (C2,)
Vær obs på høyden når RF-skjermingen monteres igjen.
Eller montér elektrolytten liggende.

CPU-kort 3630

Ant.µFVFormBenevnelse i skjema
422µF25VSMD CC101C, C104C, C200B, C202B,


CPU-kort 3640

Anmerkning: Kondensatorene C105, C106 und C107 er på noen A3640-kort blitt feilmerket (Polvendt!!). Se riktig montering på → Rework-Siden.

Ant.µFVFormBenevnelse i skjema
522µF>=10VSMD CC105, C106, C107, C102B, C102E,Alternativer

I de fleste tilfeller kan elektrolytter erstattes med keramiske kondensatorer (i de tilfeller hvor polaritet er uvesentlig). Med tantal-kondensatorer, så er riktig polarisering veldig viktig. Viktig: Tantaler og elektrolytter har forskjellig merking!
Når det gjelder keramiske kondensatorer i lydkretser les her for en artikkel om emnet.

OBS! Et par ord ang. spenningsverdier: (V=Volt)
Normalt benyttes kun 5V i Amiga, men… i lyddelen og seriellporten benyttes +/-12V. Dette påvirker definitivt komponentverdiene. For å være sikker, gå alltid en verdi høyere enn den spenningen som er normal for kretsen. Dette gjelder spesiellt elektrolytter. Dette betyr minst 16V eller høyere (f.eks. 20/25V).Nå til dags finnes stort sett kun 6.3V lett tilgjengelig i høye verdier. Disse må isåfall KUN benyttes i 5V-områder.

Regne-eksempel for 5V:
5 x 1,1 = 5,5Volt (d.h. +10% for spenningsvariasjoner)
5,5 x 1,2 = 6,6Volt (+20% for toleranse på kondensatorer)
6,6V x 1,5 = 9,9Volt (+50% generell sikkerhetsmargin)
ved 12V, gir dette en verdi på 15,84V eller 23,76V.

For toleranser på keramiske kondensatorer, vennligst sjekk siden om Keramiske kondensatorer nøye! Utforming og dimensjoner er beskrevet her.

Innkjøpsmatrise

Her er et eksempel på bestillingsnummer fra Reichelt (for andre elektronikkbutikker gjelder selvsagt andre nummer).


Provisorisk handlekurv for A600 http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=653686;PROVID=2084

KapasitansVoltFormElko-Best-Nr. KeramiskForm TantalForm
4,7uF25VSMD A
10uF25VSMD C
22µF25VSMD CSMD ELKO 22/16 X5R-G1210 221210 ? 25V D
47uF25VSMD D
100uF6,3VSMD D
100uF16VSMD D
470uF25VRADIAL
1000uF25VRADIAL


Alle kondensatorene er normalt tilgjengelige i velassorterte elektronikkbutikker.

Bestillingsnummer for www.reichelt.de Keramiske SMD Kondensatorer

  • 4,7 µF 50V - X7R-G1210 4,7
  • 10 µF 35V - X7R-G1210-10
  • 22 µF 25V - X5R-G1210-22
  • 47 µF 16V - X5R-G1210-47
  • 100 µF 6,3V - X5R-G1210-100 (ikke! for 12V-lydkrets)
  • 100 µF 16V - ikke i sortimentet, velg f.eks. elektrolytt.

Kanne-elektrolytter

  • 470 µF 35 V - RAD FC 470/35
  • 1000 µF 25V - RAD FC 1.000/25


www.amigawiki.org

Linker

Sist endret: 2015/05/10 13:05